×
Hoofdpagina Ondernemers Verenigingen Historie Plattegrond Dagje uit Over
☰ menu Dishoek

DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN KOUDEKERKE
Koudekerke is een kerkringdorp dat waarschijnlijk zo rond 1150 is ontstaan op een hoge en brede kreekrug. De kreekrug lag iets hoger in het landschap en was aantrekkelijk omdat Walcheren nog regelmatig werd overspoeld. Over de kreekruggen werden de dorpen door smalle onverharde paden met elkaar verbonden.

Toen het gevaar voor overstroming afnam en er meer bewoners bij elkaar kwamen wonen werd er een houten kerkje gebouwd wat later is vervangen door een grote gotische kerk. Hieraan dankt Koudekerke tegenwoordig nog haar grote dorpsplein. De gotische kerk is later verwoest en vervangen door de huidige kerk.

Door de gestage groei langs de uitvalswegen van het agrarische dorp ontstond de huidige karakteristieke lintbebouwing. Het waren voornamelijk kleine arbeiderswoningen, boerderijen en enkele bedrijfjes die in Koudekerke werden gebouwd. Buiten het dorp verschenen in de loop der jaren enkele voorname buitenplaatsen waarvan er nog enkele fraaie exemplaren bestaan: Der Boede, Ter Hooge, Moesbosch en Toornvliet. Deze lagen in een arcadisch landschap met prachtig vormgegeven tuinen die Walcheren in de Gouden Eeuw de naam Tuin van Zeeland opleverden.

MEER HISTORIE
Meer weten over onze rijke geschiedenis? Bekijk dan de website www.koudekerke.info. Deze website is speciaal ingericht voor het bijhouden van de geschiedenis van ons prachtige dorp. Een geschiedenis om trots op te zijn! De historie en website wordt onderhouden door Sjoerd de Nooijer.